Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwsberichten

 • Weer naar School

  (19-08-2019)

  Het waren zes heerlijke vakantieweken. Deze week gaat de Brabantse jeugd weer naar school. Dan is het weer oppassen geblazen in het verkeer! Het wordt weer drukker op de weg. Even wennen zo na de rust van de vakantie, dus houd daar rekening mee. Pas uw snelheid aan en wees alert op de eventuele onverwachte bewegingen van de jonge fietsers.

 • Informele bijeenkomst volwassen met NAH (niet aangeboren hersenaandoening) en hun partners/familieleden

  (19-08-2019)

  Helaas komt het maar al te vaak voor: Niet Aangeboren Hersenletsel. Door een ongeluk, een hersenbloeding, ziekte, etc. staat je leven op z’n kop. Wat eerder vanzelfsprekend voor je was, kost nu bergen energie. Je concentreren op een boek, een klusje in huis doen, je werk, alles kost veel meer moeite. Voor de omgeving is dit soms moeilijk te begrijpen. Zeker als je hersteld bent en er ogenschijnlijk niets meer aan de hand is. En dan zijn er nog de partners en familieleden. Van het ene op het andere moment moeten zij hun leven aanpassen. Voor hen staat het leven ook op z’n kop en wordt het nooit meer hetzelfde.

 • Help hennep uw buurt uit!

  (19-08-2019)

  Het komt regelmatig voor dat bijvoorbeeld in schuren of op zolders een illegale hennepkwekerij wordt ontdekt. Deze hennepkwekerijen zijn gevaarlijk voor de woonomgeving. Er kan gemakkelijk brand ontstaan door oververhitting of kortsluiting. Ook wateroverlast door lekkages komt voor. Daarnaast veroorzaken hennepkwekerijen overlast door bijvoorbeeld stank- en schimmelvorming. Sinds 2019 passen de Kempen gemeenten een nieuw ‘Damoclesbeleid’ (Opiumwet) toe. Dit betekent dat indien er een hennepkwekerij in een woning wordt aangetroffen, deze woning tijdelijk gesloten kan worden (dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen).

 • Huldiging Nederlands Kampioen Veteranen Tafeltennis

  (19-08-2019)

  Op 7 april 2019 zijn John Smaling, Rob de Vries en Iwan Wijnen, leden van tafeltennisvereniging Wilvo/TTV Bergeijk, Nederlands Kampioen geworden tijdens het NK veteranen tafeltennis in Schiedam. John Smaling en Rob de Vies pakten de titel in de dubbel in de categorie B3. Iwan Wijnen werd individueel Nederlands Kampioen in de categorie B2. 

 • Illegale dumpingen van drugsafval

  (09-08-2019)
  Foto: Bart meesters, gedumpte vaten met drugsavfal langd de rand van een maisveld

  Regelmatig worden in het buitengebied dumpingen van drugsafval gevonden. Het kan daarbij gaan om afval van hennepkwekerijen en / of drugslaboratoria. Het dumpen van drugsafval is een milieumisdrijf waar vaak goed georganiseerde criminelen achter zitten. Het afval kan gevaarlijk zijn voor het milieu en brengt voor de gemeente (hoge) opruimingskosten met zich mee.

 • Verkeershandhaving eerste halve jaar 2019

  (09-08-2019)
  Persoon met flitscamera in de hand langs de weg aan het flitsen

  Te hard rijden is een veelbesproken onderwerp wanneer het gaat om verkeersveiligheid. In overleg met de gemeente en op basis van snelheidsmetingen en ongeval cijfers worden er door politie Eenheid Oost-Brabant snelheidscontroles gehouden in de gemeente Bergeijk. Deze controles vinden plaats op locaties waar ongevallen en snelheid een mogelijke relatie met elkaar hebben. Daarnaast wordt ook incidenteel op andere wegen gecontroleerd wanneer er capaciteit beschikbaar is.

 • Wereldwijd aandacht voor dementie

  (08-08-2019)
  Logo dementievriendelijk Bergeijk

  Op zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor Alzheimer en tientallen andere aandoeningen die schuil gaan achter de naam dementie. Net als voorgaande jaren organiseren we voorafgaand aan de Wereld Alzheimerdag ‘de week van dementie’.

 • Albert Renders: Coördinator Veilig Verkeer Nederland Bergeijk

  (08-08-2019)
  Albert Renders: Coördinator Veilig Verkeer Nederland Bergeijk

  Veilig Verkeer Nederland is een actieve vereniging voor, door en van verkeersdeelnemers. De vereniging werkt op landelijk, district-, en afdelingsniveau als het gaat om educatie en voorlichting maar zet zich ook in om mensen en organisaties in de omgeving zelf actief aan de slag te laten gaan. Ze prijzen zich gelukkig met de inzet van tienduizenden vrijwilligers, zo ook de Bergeijkse Albert Renders.

 • Vrijdag 13 september 2019: Publieksactiviteit DigiTaalhuis Bergeijk

  (01-08-2019)
  Banner uitnodiging publieksactiviteit DigiTaalhuis Bergeijk

  In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en het gezinsleven. Tijdens de Week van de Alfabetisering, een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven, wordt landelijk aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Honderden partners organiseren door het hele land activiteiten rondom taal en geletterdheid.

 • Eerste Zomer Draait Door biedt kansen voor de toekomst

  (31-07-2019)

  Om welke reden dan ook is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om in de zomer op vakantie te kunnen. Voor kinderen die tot deze doelgroep behoren heeft op 22, 23 en 24 juli het zomerprogramma ‘Zomer Draait Door’ plaatsgevonden.  

 • BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs voor duurzame initiatieven

  (15-07-2019)
  Logo BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs

  Steeds meer Bergeijkenaren werken zelf, of met anderen uit de buurt, aan een duurzame toekomst. Zo zien we bijvoorbeeld steeds meer (dorps)moestuinen, worden schoolpleinen groener en nemen de Bergeijkse verenigingen energiebesparende maatregelen. Als gemeente zijn we hier blij mee. En om deze initiatieven te blijven stimuleren ondersteunen we ook dit jaar weer nieuwe lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor is in totaal € 5.000,- vrijgemaakt. Inwoners van de gemeente kunnen hun idee kenbaar maken en daarmee maximaal € 1.500 voor de uitvoering krijgen.

 • Mailing van de gemeente?

  (12-07-2019)
  Logo gemeente Bergeijk

  In de afgelopen periode hebben wij een aantal keer vernomen dat er brieven naar inwoners zijn gestuurd door externe bedrijven die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de isolatiebranche of opwek van zonne-energie. De brieven zijn zo opgesteld dat het lijkt alsof de gemeente hierbij betrokken is. Dit is echter niet het geval. Als gemeente zijn wij onafhankelijk en zullen wij nooit een-op-een samenwerken met een commercieel bedrijf. Wanneer u een dergelijke brief ontvangt en u twijfelt aan de afzender of het aanbod dat ze u doen, dan adviseren wij u extra alert te zijn. Zo kunt u altijd meerdere offertes aanvragen om ze vervolgens te vergelijken.

 • Inbrekers gaan niet met vakantie

  (12-07-2019)
  Op vakantie licht de buren in

  De vakantieperiode is begonnen. Een tijd van heerlijk luieren aan het strand, lekker eten en drinken en mooie steden bekijken. Maar ook de weken waarin inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. Om te voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie hun oog op uw woning laten vallen, is het dus zaak dat de woning een bewoonde indruk maakt.

 • Verhoogd risico natuurbranden

  (27-06-2019)
  Infographic beperk de kans op een natuurbrand

  In de regio Brabant-Zuidoost geldt op dit moment Fase 2 - Extra Alert. Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.

  Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

 • Werkzaamheden Brabant Water aan de Broekhovenseweg Riethoven

  (26-06-2019)
  Logo Brabant Water

  Brabant Water gaat in Riethoven aan de Broekhovenseweg de hoofdwaterleiding vervangen tussen de Keersopperdreef en de Wilgerijs. In totaal zal er ca. 1300 meter leiding vervangen worden. De werkzaamheden starten vanaf begin juli en duren naar verwachting tot eind september. De werkzaamheden vinden plaats in de berm. De weg hoeft hiervoor niet te worden afgesloten. Het verkeer zal weinig hinder ondervinden van deze werkzaamheden.

 • Hoe reis jij in de Kempenregio?

  (26-06-2019)
  Logo Huis van de Brabantse Kempen

  Huis van de brabantse Kempen: In de Kempen start binnenkort een aantal onderzoeken ter verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio. Bijvoorbeeld:

  - het onderzoek naar de herinrichting van de N284 n.a.v. groot onderhoud;
  - het  onderzoek naar de sluipverkeerroutes;
  - het onderzoek naar een snelle fietsverbinding richting Eindhoven

  Tevens worden er proefprojecten opgezet om de mobiliteit van (niet)autobezitters te verbeteren in de Kempen. Om goed inzicht te krijgen in het gebruik van vervoer- en vervoersmiddelen in de Kempen start het Huis van de Brabantse Kempen een onderzoek hoe de werknemers in de Kempenregio reizen.