Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwsberichten

 • Samenwerkingsmanifest voor aantrekkelijke Kempen

  (27-01-2020)
  Vertegenwoordigers samenwerkingspartners zijn: Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Reusel-De Mierden en Gemeente Eersel, het Kempisch Ondernemers Platform, KempenPlus, Pius X-College, Rythovius College en Brainport Eindhoven.

  Huis van de Brabantse Kempen: De samenwerkingspartners van het Huis van de Brabantse Kempen ondertekenden 23 januari 2020 een manifest om intensiever te gaan samenwerken. Het gaat economisch goed met de regio. De partners willen de economische groei in de Kempen structureel blijven ondersteunen door hun samenwerking te intensiveren zodat ook in de toekomst onze Kempenregio een aantrekkelijke regio blijft om in te wonen, te werken en te recreëren. Met het ondertekenen van dit manifest spreken alle partijen af mee te denken en doen.

 • Bijeenkomst gouden en diamanten echtparen

  (27-01-2020)
  Optreden tijdens de bijeenkomst gouden en diamanten echtparen in Bergeijk

  Op 21 januari 2020 is er voor de eerste keer in de gemeente Bergeijk een bijeenkomst georganiseerd voor de echtparen, die hun gouden (50 jaar) c.q. diamanten (60 jaar) huwelijk vierden in 2019

 • Bergeijks uitvoeringsprogramma Wonen

  (27-01-2020)
  Nieuwbouw wijk © Paul Gerrits Fotografie Bergeijk

  In maart 2019 hebben de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden de Kempische Visie op Wonen 2019-2023 vastgesteld. In de Kempische Visie op Wonen 2019-2023 zijn een vijftal speerpunten benoemd met ambities voor de komende vijf jaar. Bij de vaststelling hebben de gemeenteraden ook aangegeven graag over een uitvoeringsprogramma te beschikken. Hieraan wil de gemeente Bergeijk een lokale uitwerking geven waarbij de focus ligt op de juiste verhouding van de woningbehoeften ten aanzien van het aanbod.  

 • Donderdag 6 februari 2020: Informatieavond inrichting woningbouwlocatie de Loo’se tuinen (Terlostraat)

  (27-01-2020)
  Impressie de Loo'se tuinen

  Hierbij nodigen wij omwonenden en geïnteresseerden uit voor een informatiebijeenkomst over de inrichting van de nieuwe woningbouwlocatie de Loo’se tuinen aan de Terlostraat.

 • Aanslagbiljet afvalstoffenheffing / Rioolheffing 3e periode 2019 (september t/m december)

  (27-01-2020)
  Infographic aanslagen

  Deze week valt bij u het aanslagbiljet Afvalstoffenheffing / Rioolheffing 3e periode 2019 in de bus. De dagtekening van deze aanslag is 30 januari 2020 en de vervaldatum 29 februari 2020. Diegene die géén automatische incasso hebben dienen deze aanslag vóór de vervaldag te betalen. Bij diegenen die de gemeente gemachtigd hebben voor automatische incasso wordt het bedrag in 4 termijnen van hun rekening afgeschreven en wel op de data 31 januari, 29 februari, 31 maart en 30 april 2020. Op uw aanslag staat vermeld of u automatische incasso hebt.

 • Oost-Brabant slaat handen in elkaar tegen drugsgebruik

  (20-01-2020)
  Diverse soorten pillen (drugs)

  In 2020 slaan 38 Brabantse gemeenten, Novadic-Kentron, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, politie en regiobureau Integrale Veiligheid de handen ineen om het steeds normaler worden van drugsgebruik tegen te gaan.

 • Nieuwe cursussen reanimatie met bedienen van Automatische Externe Defibrillator (AED)

  (16-01-2020)

  Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland: Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden. Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op straat. Wilt u zelf hulp kunnen bieden? Volg dan een cursus reanimatie.

 • Schadebedrag vuurwerk fors gestegen

  (13-01-2020)
  Vuurwerkschade aan een speeltoestel in Luyksgestel

  In de laatste weken van 2019 hebben wij via de Eyckelbergh, Facebook, Twitter en onze website aandacht gevraagd voor het beperken van de vuurwerkoverlast en voor het terugdringen van de door vuurwerk aangebrachte schade.


  Helaas hebben deze inspanningen niet mogen baten… de kosten van vuurwerkschade zijn dit jaar € 4850,- (excl. btw). Een forse stijging ten opzichte van 2018 en 2017, met respectievelijk 3100 en 1200 euro. Dit terwijl de jaren hiervoor juist een daling liet zien. Naast afvalbakken en putdeksels werd dit jaar ook een speeltoestel in Luyksgestel vernield, zie foto.

 • Bedrijven sponsoring rotondes Bergeijk bekend

  (13-01-2020)
  3 sponsoren rotondes Bergeijk samen met wethouder Kuijken

  Op 19 december 2019 is bekend geworden welke bedrijven de 5 Bergeijkse rotondes zullen gaan sponsoren. Omdat er per rotonde meerdere gegadigden waren trok wethouder Mathijs Kuijken per rotonde een lotje. Drie van de vijf toegewezen bedrijven waren bij de loting aanwezig.

 • Verduurzaming gebouw Tennisvereniging TOS Bergeijk

  (13-01-2020)
  Wethouder Stef Luijten aanwezig bij de verduurzaming gebouw Tennisvereniging TOS Bergeijk

  Een doelstelling uit de gemeentelijke klimaatvisie is het energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen. In dit kader heeft de gemeente Bergeijk in zeer goede samenwerking met Tennisvereniging TOS Bergeijk diverse duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd.

 • Bezem door de middelenkast in ZO-Brabant

  (13-01-2020)
  Logo Bezem door de middelen kast

  Tot 31 maart 2020 loopt de actie “Bezem door de middelenkast in ZO-Brabant”. Tijdens deze actie kunnen alle agrariërs eenvoudig en kosteloos resten van niet meer toegelaten bestrijdingsmiddelen inleveren. Heeft u middelen in de kast staan waarvan toelating is vervallen? Voorkom boetes, neem deel aan deze bezemactie en maak gebruik van de mogelijkheid om (resten van) oude middelen in te leveren.

 • Sluiting woning aan de Hoefslag 34 te Westerhoven na aantreffen drugs

  (13-01-2020)
  Meld Misdaad Anoniem, Bel M. 0800-7000

  Op woensdag 9 oktober 2019 is door de politie in een woning aan Hoefslag 34 te Westerhoven een grote hoeveelheid hennep aangetroffen. De gemeente Bergeijk heeft de woning aan de Hoefslag 34 op 8 januari 2020 voor drie maanden gesloten. In de woning werden hennepbladeren en hennepplanten ter droging aangetroffen. In totaal werd meer dan een kilo aan ongedroogde henneptoppen aangetroffen. De huurder van de woning is als verdachte gehoord.

 • Fout in afvalkalender

  (10-01-2020)
  Milieustraat Bergeijk

  Eind 2019 is in Bergeijk huis aan huis de nieuwe afvalkalender bezorgd. Tot onze spijt staat er op de afvalkalender een fout tijdstip van sluiting van de milieustraat op zaterdag. Op zaterdag sluit de milieustraat om 16.00!

 • Wie gaan er in 2020 met de prijzen vandoor?

  (07-01-2020)

  And the winners are… voor het derde jaar zetten we op dinsdagavond 14 april 2020 tijdens het sport- cultuurgala onze sport- en cultuurhelden in het zonnetje. Het belooft weer een feestelijke avond te worden met een gevarieerd programma aan sport, muziek, dans en entertainment. Vast onderdeel van het programma is de uitreiking van de sport- en cultuurprijzen door wethouder Stef Luijten. Naast de eer en de nodige publiciteit maken de genomineerden ook kans op een mooie geldprijs van €700, €200 of €100. 

 • Wie wordt dit jaar de Ondernemer van het Jaar?

  (07-01-2020)
  Award voor de Ondernemer van het Jaar

  Vorig jaar zijn Arjan Rijkers en Kees Smolders van Herberg in het Wilde Zwijn en B&B De Vrolijcke Bosmuis uitgeroepen tot Bergeijkse Ondernemers van het jaar 2018. Tijdens het Ondernemerscontact op 17 maart 2020 wordt de opvolger of opvolgster bekendgemaakt.

 • Start heiwerkzaamheden beekdalbruggen de Keersop en de Run

  (07-01-2020)
  Impresie Beekdalbrug over de Keersop

  In januari 2020 start Boskalis met de bouw van de bruggen over het beekdal van de Keersop en het beekdal van de Run. De aannemer begint met heiwerkzaamheden bij beekdal de Keersop op 13 januari. Een week later, op 20 januari, volgt ook het heien bij beekdal de Run. De werkzaamheden nemen per brug ongeveer 7 tot 8 weken in beslag. Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.