Pagina opties

Groter
RSS

€10.000 voor Jeugd Aan Zet in Crisistijd

Logo BErgeijkACTIVE

De gemeente Bergeijk heeft met het projectplan ACTIVE JEUGD BERGEIJK, onder de vlag van BErgeijkACTIVE, een subsidie van €10.000 ontvangen voor de organisatie van de Summer Days. De subsidie is beschikbaar gesteld door het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) en ministerie van VWS die samen een programma hebben opgesteld genaamd ‘Jeugd Aan Zet in Crisistijd’. Het programma richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar in gemeenten met maximaal 60.000 inwoners. Deelnemende jongeren worden positief geactiveerd om op basis van vrijwilligheid iets te doen voor een ander in coronatijd, uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Daarbij zullen zij hun talenten ontdekken, competenties ontwikkelen en positief zichtbaar zijn in samenwerking met lokale partners.

Summer Days

De Summer Days (www.bergeijk.nl/summerdays) wordt in de zomervakantie georganiseerd en is een gratis sportweek voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar uit de gemeente Bergeijk. De subsidie van €10.000 zal gebruikt worden voor de organisatie en begeleiding van de 3 weken durende activiteitenweek. Het doel is om de jeugd van 12 tot 18 jaar te betrekken bij de organisatie en begeleiding van de activiteiten met als doel ze de kans te geven hun vaardigheden en competenties te ontwikkelen. De jongeren zullen in deze week actief zijn als spelleider, scheidsrechter, wedstrijd coördinator, groepsbegeleider en voor het verzorgen van eten en drinken. Hiermee leren zij organiseren, in teamverband werken, verantwoordelijkheid dragen, timemanagement en presenteren. Ze bouwen hiermee zelfvertrouwen op, inzicht in eigen vaardigheden en ontwikkeling van het adaptief vermogen. De jeugd zal tijdens de Summer Days begeleid en getraind worden door professionals. Na de Summer Days zal er samen met de jeugd een nieuw project georganiseerd worden voor en door jeugd onder de vlag van BErgeijkACTIVE en onder begeleiding van de jeugd-/ preventiecoaches. Jeugd zal geleerd worden om training te geven aan kinderen uit de gemeente. Ze krijgen een masterclass ‘Hoe organiseer ik een evenement’ aangeboden en ze mogen een EHBO-cursus volgen. De eis is dat zij minimaal 24 uur actief deelnemen aan het project. Als beloning krijgen zij, naast de masterclass, cursus en trainingen, ook een waardebon van een lokale onderneming.  Met dit project zal de jeugd zich op een positieve manier ontwikkelen door gebruik te maken van hun eigen talenten en interesses. Zij zullen met dit project de gemeente een boost geven en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Voor dit project zijn de jeugd-/ preventiecoaches nog opzoek naar jongeren die willen deelnemen. Ken of ben jij die jongere? Meld je dan aan via WhatsApp/bellen/mailen bij de jeugd-/ preventiecoach van gemeente Bergeijk: Marjolein Soetens via m.soetens@lumenswerkt.nl of 06 - 52 74 64 73. In totaal kunnen er 50 jongeren deelnemen aan het project.