Pagina opties

Groter
RSS

Bericht van burgemeester Arinda Callewaert-de Groot

Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot

We hebben er allemaal mee te maken: de coronacrisis. Ingrijpend omdat het om de gezondheid van ons allen gaat. Allereerst spreek ik mijn medeleven uit naar de inwoners die het virus hebben opgelopen. Aangezien het aantal besmettingen niet meer door de GGD gedeeld (kon) worden weet ik niet precies hoeveel mensen dit in onze gemeente zijn. Ziek zijn en zeker in isolement is moeilijk. Ik denk aan jullie, veel beterschap!

Voorkomen is beter dan genezen. Laten we ons daarom aan de richtlijnen van het RIVM te houden Alleen door samen verantwoordelijkheid te nemen kunnen we deze crisis het hoofd bieden. Gelukkig is dat waar wij hier goed in zijn: SAMEN is hier De Natuurlijke Aard (DNA).

Ook wanneer u niet ziek bent heeft u het wellicht zwaar. In moeilijke tijden wil je graag dichter bij elkaar staan in plaats van meer afstand bewaren. Fysiek kan dat niet maar gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg andere manieren om toch verbonden te blijven. Contact houden is erg belangrijk! Hierbij denk ik aan het bijzonder aan onze ouderen, zeker aan hen die zijn opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Zij mogen inmiddels geen bezoek meer ontvangen. Telefoontjes of kaarten zijn erg welkom. Als iedereen iedere dag één keertje iemand (beeld)belt kunt u al heel veel betekenen! Ik roep u dan ook van harte op dit te doen. Kijk daarbij ook eens naar iemand buiten uw eigen cirkel. Op die manier kunt u even de zon voor iemand laten schijnen.

Verschillende generaties beleven deze crisis op een andere manier. De oudere generatie kan doorgaans beter omgaan met deze tegenslag: zij hebben immers wel eens eerder wat meegemaakt. Voor veel jongeren is het echter de eerste keer dat zij zo’n tegenslag meemaken. Oma’s en opa’s kunnen dus ook hun kleinkinderen eens bellen met de vraag: hoe is het nu met jou? Neem je het serieus en wat doet het met je? Zo kunnen ouderen en jongeren elkaar helpen door deze crisis heen te komen. We zien dat jongeren elkaar nog veel opzoeken. Dat is prima, maar we roepen hen op om zich ook dan te houden aan de afstand van 1,5 meter. Zorg dat je niet ziek wordt of het virus op een ander overdraagt.

Het zijn lastige tijden voor veel ondernemers in onze gemeente. Ook hen wil ik een hart onder de riem steken. Er worden besluiten genomen die in het belang zijn van werknemers en familie binnen de bedrijven. Die kunnen tegenstrijdig zijn aan de bedrijfsbelangen. Dat zijn dappere besluiten en ik wil u daarvoor bedanken. Gelukkig kunt u rekenen op steunmaatregelen die het kabinet heeft toegezegd.

Een speciaal woord van dank wil ik richten tot allen die werkzaam zijn in de zorg. Zonder jullie inzet zou de schade van het coronavirus wellicht niet te overzien zijn. Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet voor de samenleving! Veel sterkte toegewenst om het vol te houden. Zorg daarbij ook goed voor jezelf.

Het is een onzekere tijd en we weten niet hoe lang dit gaat duren. Hoewel het best moeilijk is, vraag ik u met klem, de richtlijnen te blijven volgen. Laten we samen doorzetten en verantwoordelijkheid blijven nemen. Het gaat echt om onze gezondheid.

Van harte wens ik jullie allemaal, jong en oud, veel sterkte de komende periode.   

Arinda Callewaert
Burgemeester