Pagina opties

Groter

Golfbaan de Paal, Bergeijk

Camping de Paal in Bergeijk heeft het voornemen om op de locatie van het agrarisch bedrijf Eerselsedijk 54 een golfbaan te ontwikkelen. Het bestemmingsplan Golfbaan de Paal is op 1 maart 2018 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. De ruimtelijke procedure loopt op dit moment nog, het bestemmingsplan is nog niet in werking getreden.

Het bestemmingsplan maakt onder voorwaarden, waaronder natuurontwikkeling, de realisatie van negen holes ten noordoosten van het adres Eerselsedijk 54 mogelijk. Op de locatie Bergerheide, ten westen van de Eerselsedijk, wordt in een later stadium een tweede set van negen holes ontwikkeld. Daarvoor moet eerst een wijzigingsprocedure doorlopen worden.

Voor vragen over het bestemmingsplan Golfbaan de Paal  kunt u contact opnemen met Daniele Nas via het algemene telefoonnummer 0497 - 551 455.

Kaart inrichtingsplan Golfbaan de Paal 18-holes